kampesterol

Veljače 10, 2015

Vijeće maslina kaže da predložene izmjene standarda Codexa ometaju otkrivanje prijevara

Međunarodno vijeće za masline izradilo je tri članka u pripremi za 24. zasjedanje Odbora za masnoću i ulja Codexa.

Mar. 22, 2013

Novi svijet nije uspio povećati ograničenje kampesterola za maslinovo ulje

Proizvođači iz Novog svijeta ponovno nisu uspjeli u pokušaju da povećaju granicu za kampesterol u maslinovom ulju, za koje kažu da djeluje kao trgovinska zapreka.

Veljače 14, 2013

Vijeću maslina 'nedostaju sredstva' za predstavljanje sektora na ključnom sastanku

Međuvladina organizacija kaže da će je nedostatak sredstava spriječiti da prisustvuje ključnom sastanku Codexa o međunarodnim standardima.

Siječnja 22, 2013

Australija predvodi novi pritisak za povećanje granice kampesterola za maslinovo ulje

Proizvođači iz Novog svijeta obnavljaju ponudu za povećanje granice kampesterola u maslinovom ulju što vide kao trgovinsku barijeru.

Srpanj 12, 2012

Argentina u IOC: Razina kampesterola mora se promijeniti

Argentina je nastavila poticati reviziju ograničenja Međunarodnog vijeća za masline za kampesterol u maslinovom ulju na sastanku Vijeća članova MOO-a u Buenos Airesu.

Svibanj. 7., 2012

Analiza maslinovog ulja razmatrana na godišnjem sastanku kemičara

Analiza maslinovog ulja dobila je više od svojih petnaest minuta slave na ovogodišnjem godišnjem sastanku Američkog društva naftnih kemičara u Long Beachu u Kaliforniji.